Yenice

Çanakkale-Yenice bölgesi, Batı Anadolu’da yer almaktadır. Enther Enerji bu bölgede 2 farklı yerde jeotermal lisans alanlarına sahiptir. Bölgedeki Jeotermal kaynak, antik çağlardan beri banyo ve hamam benzeri tesislerde kullanılmıştır. Şimdiye kadar, Enther Enerji tarafından bölge içerisinde, Jeoloji, jeokimya ve jeofizik (gravite&manyetik, manyetotelürik, sismik) ve çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda jeotermal enerji potansiyeli açısından bu bölgenin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bölgenin güneyinde yer alan jeotermal arama ve işletme lisansları yüksek öncelikli olarak görülmekte olup derin ve sığ kuyular ile araştırma çalışmalarına devam edilmektedir. Yenice bölgesinde ruhsatlarımız çok geniş bir alana ( 24000 Hektar ) yayılmakta olup, yapılan çalışmaların başarıya ulaşmasıyla yapılacak yatırımlarla beraber büyük bir enerji potansiyeline ulaşılması hedeflemektedir.

Şirketin ana hedefi öncelikle 3500 metre derin sondajlar açarak bu bölgedeki jeotermal alanındaki en yüksek sıcaklık keşfini yaparak ülkemize katma değer sağlamak için elektrik santrali kurmak vardır. Bu hedef gerçekleştirilirken Enther Enerji’nin genel vizyonu olan çevreye duyarlılık ve yerel hayata olan saygı her zaman öncelik teşkil edecektir.

Yenice bölgesi olağanüstü bir doğal güzelliğe sahip toprak verimliği açısından oldukça zengindir. Bölgede çilek üretimi ve kırmızıbiber üretimi oldukça yaygındır. Şirketimizin diğer hedeflerinden birisi de kısa süre olan verimliliği 12 aya çıkartılarak modern seraların kurulması hedeflenmektedir.