Jeotermal Enerji

Jeotermal, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Yerin kabuğunun derinliklerinde ısınan sıcak su ve gazlar, fay vb. kırık hatlarını kullanarak yüzeye doğru yükselme eğilimi gösterirler. Yüzeye doğru yükselen sıvı ve gazlar genellikle sondaj çalışmaları ile tespit edilmekte ve sonrasında çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Elde edilen akışkanın sıcaklığına ve miktarına göre Jeotermal tesisler çeşitlendirilebilir. Bu tesisler başlıca elektrik santralleri, sera ve konut ısıtmacılığına yönelik olmaktadır. Yerin derinliklerinden elde edilen akışkan, kullanıldıktan sonra re-enjeksiyon sondajları vasıtası ile geri basılmaktadır. Bu da jeotermal enerjinin uzun ömürlü ve yenilenebilir bir enerji olmasını sağlamaktadır. Jeotermal enerji bu akışkanlardan faydalanılarak elde edilen, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir birincil enerji kaynağıdır.