Niğde – Aksaray

Niğde ve Aksaray bölgeleri, Orta Anadolu’da yer almaktadır. Ayrıca Niğde ve Aksaray’da toplam 5 adet arama ruhsatı bulunmaktadır. Bu bölgelerin jeotermal potansiyeli, 2017 yılı içerisinde açılan ve kuyu tabanında 295 C sıcaklık bulunan bir jeotermal araştırma kuyusu ile önemli bir değişime uğramıştır. Bu sürpriz sonuç bölgenin jeotermal açısından geleceğini önemli oranda değiştirmiştir. Enther Enerji’nin bu bölgede sahip olduğu lisanslar, yüksek potansiyelin belirlendiği bölgeye yaklaşık 7-10 km arasında mesafeye sahiptir.

Bu bölgede jeoloji çalışmalarından sonra DES çalışmaları şuan için yürütülmekte olup diğer jeofizik çalışmalarına kademeli olarak devam edilecektir.